والیبال، مجمع انتخاباتی، انصراف فروزان

مجمع انتخاباتی فدراسیون والیبال؛ کریم فروزان انصراف داد

1396/10/07 - 09:33

کریم فروزان یکی از نامزدهای تصدی ریاست فدراسیون والیبال از حضور در انتخابات انصراف داد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، مجمع انتخاباتی فدراسیون والیبال از ساعت 10 امروز (...