والیبال، مجتبی میرزا جانپور، دیدار تدارکاتی، دریافت کننده

میرزاجانپور: از رویارویی با فرانسه درس های خوبی گرفتیم

1395/02/25 - 23:16

دریافت کننده تیم ملی والیبال گفت: برگزاری دو دیدار تدارکاتی با فرانسه بازیکنان ایران را با نقاط ضعف و قوت خود آشنا کرد و درس های خوبی از این دیدارها گرفتند. به گزارش روابط عمومی ف...