والیبال، لیگ جهانی، هفته دوم، مصطفی کارخانه

کارخانه: از تصمیمات سرمربی تیم ملی باید حمایت کرد

1395/04/01 - 12:24

سرمربی اسبق تیم ملی والیبال با بیان اینکه مسئولیت هر تیمی با سرمربی آن است و او بهتر از هر کسی شرایط تیم را درک می کند، گفت: باید از تصمیمات رائول لوزانو برای تیم ملی حمایت کرد. ب...