والیبال، لیگ جهانی، مصدومیت غفور و قائمی

آخرین وضعیت غفور و قائمی از زبان سیامک افروزی

1395/03/23 - 14:35

فیزیوتراپ تیم ملی والیبال گفت: اقدامات درمانی برای امیر غفور و فرهاد قائمی در حال پیگیری است اما به نظر می رسد که این دو بازیکن امکان همراهی تیم ملی والیبال در دو هفته نخست لیگ جها...