والیبال، لیگ برتر بانوان ، هفته دوم

پنجشنبه ای والیبالی در ایران

1395/09/09 - 08:03

هفته دوم لیگ برتر والیبال بانوان در حالی روز پنج شنبه یازدهم آذرماه با سه دیدار پیگیری می شود که 14 دیدار لیگ برتر و دسته یک مردان نیز در همین روز برگزار می شود تا پنج شنبه ای والی...