والیبال، لیگ برتر، همایش رواشناسی در والیبال

شوندی: همایش روانشناسی برای کاهش حاشیه های لیگ برتر مفید است

1395/08/25 - 12:50

رئیس کمیته آموزش و پژوهش فدارسیون والیبال گفت: برگزاری همایش روانشناسی در والیبال برای کاهش حاشیه های لیگ برتر مفید خواهد بود. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، کمیته آموزش و...