والیبال، لیگ برتر، شاخصه های آماری دور رفت

شاخصه‌های آماری دور رفت لیگ برتر؛ کارایی سرمایه در حمله

1396/09/26 - 10:53

در تحلیل آماری و آنالیز دور رفت لیگ برتر والیبال مردان، بانک سرمایه در شاخصه های حمله، حمله بعد از توپگیری و حمله بعد از دریافت سرویس بهترین عملکرد را در این رقابت ها داشته است. ...