والیبال، لیگ برتر، داوران و ناظران هفته سوم

اسامی داوران و ناظران هفته بیستم لیگ برتر

1396/11/07 - 10:23

هفته بیستم لیگ برتر والیبال مردان فردا (یکشنبه) با شش دیدار پیگیری می شود و 20 داور و ناظر، وظیفه قضاوت و نظارت بر این مسابقه ها را بر عهده دارند. به گزارش روابط عمومی فدراسیون ...

اسامی داوران و ناظران هفته هجدهم لیگ برتر

1396/10/26 - 11:21

هفته هجدهم لیگ برتر والیبال فردا (چهارشنبه) با شش دیدار پیگیری می شود و 20 داور و ناظر در این دیدارها قضاوت و نظارت خواهند کرد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، هفته هفتم ...

اسامی داوران و ناظران هفته هفدهم لیگ برتر

1396/10/23 - 10:42

هفته هفدهم لیگ برتر والیبال مردان ایران فردا (یکشنبه) با شش دیدار پیگیری می شود و 20 داور و ناظر وظیفه قضاوت و نظارت بر این دیدارها را بر عهده دارند. به گزارش روابط عمومی فدراسی...

قضاوت و نظارت 21 داور و ناظر در هفته شانزدهم لیگ برتر

1396/10/19 - 09:01

هفته شانزدهم لیگ برتر والیبال مردان فردا (چهارشنبه) با شش دیدار، قضاوت 12 داور و نظارت 9 ناظر پیگیری می شود. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، هفته پنجم دور برگشت مسابقات و...

قضاوت و نظارت 21 داور و ناظر در هفته پانزدهم لیگ برتر

1396/10/12 - 12:36

هفته پانزدهم لیگ برتر والیبال فردا (چهارشنبه) با شش دیدار پیگیری می شود و قضاوت و نظارت بر این مسابقات را 21 داور و ناظر بر عهده دارند. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، هف...

قضاوت و نظارت 20 داور و ناظر در هفته چهاردهم لیگ برتر

1396/10/09 - 11:33

هفته چهاردهم لیگ برتر والیبال روز یکشنبه با شش دیدار پیگیری می شود و 20 داور و ناظر در این مسابقات قضاوت و نظارت خواهند داشت. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، هفته سوم دور...

اسامی داوران و ناظران هفته سیزدهم لیگ برتر

1396/10/05 - 09:41

هفته سیزدهم لیگ برتر والیبال فردا (چهارشنبه) با پنج دیدار پیگیری می شود و 16 داور و ناظر وظیفه قضاوت و نظارت بر این بازی ها را برعهده دارند. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبا...

اسامی داوران و ناظران هفته دوازدهم لیگ برتر

1396/09/28 - 11:40

هفته نخست دور برگشت مرحله مقدماتی لیگ برتر والیبال مردان روزهای 29 آذرماه، یکم و سوم دیماه با شش دیدار پیگیری می شود. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، هفته دوازدهم مسابقات...

قضاوت و نظارت هفته دهم لیگ برتر بر عهده ۲۲ داور و ناظر

1396/09/07 - 09:42

هفته دهم لیگ برتر والیبال فردا (چهارشنبه) با شش دیدار پیگیری می‌شود که ۲۲ داور و ناظر، قضاوت و نظارت این بازی‌ها را بر عهده دارند. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، هفته ده...