والیبال، قهرمانی کشور نوجوانان دختر، سال 96

آغاز رقابت نوجوانان دختر در قهرمانی کشور

1396/04/17 - 13:31

مسابقات والیبال قهرمانی کشور رده سنی نوجوانان دختر دسته یک تا سه از روز چهارشنبه 13 تیرماه به میزبانی سه منطقه کشور آغاز شد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، مسابقات والیب...