والیبال، قهرمانی کشور نوجوانان ، نتایج روز چهارم

13 دیدار در چهارمین روز مسابقات قهرمانی کشور نوجوانان

1395/04/30 - 10:09

چهارمین روز مسابقات والیبال قهرمانی کشور رده سنی نوجوانان دسته یک تا سه کشور روز گذشته با 13 دیدار پیگیری شد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، مسابقات والیبال قهرمانی رده سن...