والیبال، قهرمانی کشور نوجوانان، دسته یک تا سه

آغاز مسابقات قهرمانی کشور نوجوانان

1395/04/27 - 11:13

مسابقات والیبال قهرمانی کشور رده سنی نوجوانان دسته یک تا سه کشور از روز گذشته آغاز شد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، مسابقات والیبال قهرمانی رده سنی نوجوانان دسته یک، دو ...