والیبال، قهرمانی کشور نوجوانان، تیم های اول تا چهارم دسته یک تا سوم

رونمایی از قهرمانان دسته های مختلف نوجوانان کشور

1395/05/01 - 22:17

مسابقات والیبال قهرمانی کشور رده سنی نوجوانان دسته یک تا سه کشور با معرفی تیم های برتر به پایان رسید. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، مسابقات والیبال قهرمانی رده سنی نوجوان...