والیبال، قهرمانی کشور جوانان

میزبان و شرایط مسابقات قهرمانی جوانان کشور مشخص شد

1395/04/29 - 12:14

سازمان لیگ فدراسیون والیبال میزبان و شرایط مسابقات قهرمانی رده سنی جوانان دسته یک تا سه کشور را اعلام کرد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، مسابقات والیبال قهرمانی رده سنی ج...