والیبال، قهرمانی کشور امیدها، نتایج روز سوم

نتایج سومین روز مسابقات امیدهای قهرمانی کشور

1396/05/10 - 01:30

سومین روز مسابقات والیبال قهرمانی مردان کشور در رده سنی امید دسته یک تا سه روز دوشنبه با 11 دیدار پیگیری شد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، مسابقات والیبال قهرمانی رده س...