والیبال، قهرمانی نوجوانان دختر، پایان دور مقدماتی

تیم های برتر سه منطقه قهرمانی کشور نوجوانان دختر مشخص شدند

1395/05/07 - 15:54

دور مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی کشور نوجوانان دختر در سه منطقه با معرفی تیم های برتر گروه های مقدماتی به پایان رسید. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، مسابقات والیبال قهر...