والیبال، قهرمانی نوجوانان جهان، نگاه آماری به بازیکنان

داده های آماری نوجوانان جهان؛ ایرانی ها بلندقامت ترین و فیض جوانترین

1396/05/27 - 15:36

240 بازیکن در مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان جهان حضور دارند که در بین آنان تیم ایران بلندقامت ترین و مهران فیض امام دوست با 15.7 سال سن جوانترین بازیکن این رقابت ها محسوب می شود...