والیبال، قهرمانی نوجوانان آسیا، معرفی داوران

قهرمانی نوجوانان آسیا؛ داوران معرفی شدند

1396/01/07 - 09:56

قضاوت 36 دیدار رقابت های والیبال قهرمانی نوجوانان آسیا را یازده داور بر عهده دارند. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، یازدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان پسر زیر 1...