والیبال، قهرمانی نوجوانان آسیا، شریفی

شریفی: برای مسابقه با کره جنوبی آماده هستیم

1396/01/08 - 21:25

کاپیتان تیم ملی والیبال نوجوانان گفت: بازیکنان از همه نظر آماده شروع رقابت ها و مبارزه با کره جنوبی در نخستین مسابقه هستند. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، مرتضی شریفی در آ...