والیبال، قهرمانی نوجوانان آسیا، اعضای کمیته کنترل

قهرمانی نوجوانان آسیا؛ کمیته کنترل در اختیار تایلندی ها

1396/01/07 - 09:10

اعضای کمیته کنترل مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان پسر آسیا معرفی شدند که از 13 عضو این کمیته، هفت نفر از کشور تایلند هستند. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، یازدهمین دوره م...