والیبال، قهرمانی زیر 23 سال، درخشنده ناظر کنفدراسیون آسیا

درخشنده به عنوان ناظر AVC راهی اردبیل شد

1395/12/16 - 11:16

رئیس سازمان لیگ و رئیس کمیته رویدادهای بین المللی فدراسیون والیبال ایران به عنوان ناظر کنفدراسیون آسیا راهی اردبیل شد تا گزارشی از آخرین اقدامات انجام شده در این شهر برای میزبانی ر...