والیبال، قهرمانی امید کشور

میزبان و شرایط مسابقات قهرمانی امیدهای کشور

1396/04/21 - 12:06

سازمان لیگ فدراسیون والیبال میزبان و شرایط مسابقات قهرمانی رده سنی امید دسته یک تا سه کشور را اعلام کرد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، مسابقات والیبال قهرمانی رده سنی امی...