والیبال، قهرمانی امید کشور، نتایج روز نخست

آغاز رقابت امیدهای دسته یک تا سه کشور

1396/05/08 - 00:48

مسابقات والیبال قهرمانی مردان کشور در رده سنی امید دسته یک تا سه از روز شنبه در سه منطقه کشور آغاز شد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، مسابقات والیبال قهرمانی رده سنی امی...