والیبال، قهرمانی امیدهای کشور، نتایج روز چهارم

نتایج چهارمین روز امیدهای ایران

1396/05/11 - 10:52

چهارمین روز مسابقات والیبال قهرمانی مردان کشور در رده سنی امید دسته یک تا سه روز سه شنبه با 9 دیدار پیگیری شد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، مسابقات والیبال قهرمانی رده...