والیبال، فصلنامه دنیای والیبال، شماره هفدهم

هفدهمین شماره فصلنامه دنیای والیبال منتشر شد

1396/11/28 - 13:56

هفدهمین و تازه‌ترین شماره فصلنامه دنیای والیبال به دو زبان فارسی و انگلیسی و به مدیر مسئولی دکتر محمدرضا داورزنی منتشر شد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، این شماره از فص...