والیبال، طرح عضوگیری، نشست نخست سال 95

داورزنی: درآمد طرح عضو گیری به هیات های استانی می رسد

1395/02/26 - 12:16

رئیس فدراسیون والیبال با بیان اینکه هیچ نیازی به درآمد طرح عضو گیری برای هزینه های جاری فدراسیون نداریم، گفت: فدراسیون والیبال تمام درآمد این طرح را برای رشد و توسعه والیبال در است...