والیبال، طرح بزرگ استعدادیابی، مرحله پایانی

طرح بزرگ استعدادیابی والیبال به مرحله پایانی رسید

1395/03/24 - 12:36

رئیس کمیته استعدادیابی فدراسیون والیبال گفت: مرحله پنجم و نهایی طرح بزرگ استعدادیابی دهه سوم تیرماه برگزار خواهد شد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، طرح بزرگ استعدادیابی وا...