والیبال، سازمان لیگ، شفقی

«شفقی» سرپرست سازمان لیگ شد

1396/11/04 - 10:53

رئیس فدراسیون والیبال در حکمی «محمد حسین شفقی» را به عنوان سرپرست سازمان لیگ منصوب کرد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، دکتر احمد ضیایی در حکمی محمد حسین شفقی را به عنوان...