والیبال، سازمان لیگ، بخشنامه جدید

بخشنامه جدید سازمان لیگ درباره رقابت های جوانان قهرمانی کشور

1395/05/03 - 14:19

سازمان لیگ فدراسیون والیبال در بخشنامه جدیدی به هیات های استانی بند هفت مقررات و قوانین مسابقات والیبال قهرمانی کشور دسته های یک تا سه را حذف کرد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون وا...