والیبال، ساحلی ، غفوری سرپرست سازمان ساحلی شد

داورزنی حکم غفوری را صادر کرد

1395/11/06 - 10:09

رئیس فدراسیون والیبال در حکمی کسری غفوری را به عنوان سرپرست سازمان ساحلی منصوب کرد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، دکتر محمدرضا داورزنی رئیس فدراسیون والیبال در حکمی کسر...