والیبال، ساحلی ، برنامه سه ماهه آسیا

برنامه سه ماهه والیبال ساحلی آسیا

1395/09/02 - 11:19

قاره آسیا در ماه های اسفند 95 و فروردین و اردیبهشت 96 پنج رویداد والیبال ساحلی خواهد داشت. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، قاره کهن آسیا در ماه های اسفند 95 و فروردین و ارد...