والیبال، ساحلی، VIS

دعوت کارشناسان فنی ایران به تور جهانی قطر

1396/12/13 - 14:02

دو کارشناس فنی ایران از سوی فدراسیون والیبال قطر برای حضور در تور جهانی چهار ستاره دوحه به عنوان عوامل اجرایی دعوت شدند. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، تور جهانی چهار ست...