والیبال، ساحلی، ناظر تور جهانی کیش

کینتانا: تماشاگر مهمترین ویژگی والیبال ایران است

1396/11/29 - 10:27

ناظر فنی تور جهانی سه ستاره کیش گفت: رشد و توسعه والیبال به چند عامل بستگی دارد که حضور تماشاگران از مهمترین آنهاست و علاقمندان این رشته ورزشی ایران پرشمارند. به گزارش روابط عمو...