والیبال، ساحلی، لیگ

غفوری: شش تیم لیگ ساحلی مشخص شدند

1395/09/14 - 13:54

دبیر سازمان ساحلی از مشخص شدن شش تیم شرکت کننده در دومین دوره لیگ ساحلی خبر داد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، «کسری غفوری» افزود: دومین دوره لیگ ساحلی اواخر آذرماه با حض...