والیبال، ساحلی، رحمان رئوفی

رئوفی: بازی نزدیکی در فینال تورجهانی به نمایش گذاشتیم

1397/02/31 - 10:30

بازیکن تیم ملی والیبال ساحلی ایران گفت: در فینال تورجهانی تک ستاره آیدین ترکیه بازی بسیار نزدیکی مقابل صرب ها به نمایش گذاشتیم. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، رحمان رئوف...

رئوفی: آرزویم المپیکی شدن والیبال ساحلی ایران است

1396/05/23 - 11:50

بازیکن تیم ملی والیبال ساحلی گفت: آرزویم المپیکی شدن والیبال ساحلی ایران است و امیدوارم در المپیک 2020 ژاپن این مهم محقق شود. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، رحمان رئوفی ...