والیبال، ساحلی، دعوت غفوری

FIVB از غفوری برای حضور در تور جهانی هلند دعوت کرد

1396/01/28 - 12:52

فدراسیون جهانی والیبال (FIVB) از سرپرست سازمان ساحلی ایران برای نظارت در تور جهانی سه ستاره «دهاگ» که در کشور هلند برگزار می شود، دعوت کرد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، ...