والیبال، ساحلی، دعوت غفوری به تور جهانی ایتالیا

دعوت فدراسیون جهانی از کسری غفوری

1395/10/03 - 09:18

فدراسیون جهانی والیبال (FIVB) از کسری غفوری دبیر سازمان ساحلی فدراسیون ایران برای حضور در تور جهانی ایتالیا دعوت کرد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، تور جهانی والیبال ساحل...