والیبال، ساحلی، دبیر سازمان ساحلی

غفوری: میانگین سنی تیم های ملی ساحلی کاهش می یابد

1395/05/05 - 09:20

دبیر سازمان ساحلی فدراسیون والیبال با بیان اینکه میانگین سنی بازیکنان تیم های ملی والیبال ساحلی کاهش می باید، گفت: برای رسیدن به این منظور 10 بازیکن جدید به اردوی آماده سازی تیم ها...