والیبال، ساحلی، ثبت نام تورها، اینترنتی

ثبت نام تورهای ساحلی کشور اینترنتی شد

1397/01/22 - 10:48

سازمان والیبال ساحلی فدراسیون والیبال ثبت نام تورهای ملی کشور را اینترنتی کرد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، بر اساس اعلام سازمان ساحلی واحد فناوری و اطلاعات فدراسیون و...