والیبال، ساحلی، برنامه های مهر و آبان

برنامه های پیش روی ساحلی؛ روزهای پرکار مهر و آبان

1396/06/23 - 10:15

پیگیری مرحله مقدماتی و برگزاری مرحله نهایی لیگ برتر ساحلی، حضور در دو دوره تور آسیایی و یک دوره تور جهانی از جمله برنامه های والیبال ساحلی تا پایان آبان ماه سال جاری است. به گزا...