والیبال، ساحلی، اردوی مشترک ایران و ترکمنستان

اردوی مشترک ساحلی بازان ایران و تاجیکستان

1395/09/28 - 12:54

ساحلی بازان ایران و تاجیکستان از روز جمعه سوم دیماه به مدت 15 روز اردوی مشترک برگزار می کنند. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، فدراسیون والیبال تاجیکستان در نامه ای درخواست ...