والیبال، زرینی، انتخابی المپیک، ژاپن

زرینی : به هماهنگی کامل رسیده ایم

1395/03/06 - 16:00

دریافت کننده با تجربه تیم ملی والیبال گفت: خوشبختانه در ژاپن به آمادگی و هماهنگی کامل رسیده ایم و امیدوارم که این بار دست پر از انتخابی المپیک برگردیم. به گزارش روابط عمومی فدرا...