والیبال، رسول آقچه لی، کاپیتان، جوانان،

آقچه لی: به چک می رویم تا بجنگیم و والیبال خوبی را ارائه کنیم

1396/03/27 - 15:29

کاپیتان تیم ملی والیبال جوانان ایران گفت: ما به چک خواهیم رفت تا بجنگیم و والیبال خوبی را ارائه کنیم. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، رسول آقچه لی، درمورد شرایط تیم ملی و...