والیبال، رده سنی نوجوانان، معرفی قهرمانان سال 9696

قهرمانان دسته های مختلف رده سنی نوجوانان مشخص شدند

1396/04/27 - 23:25

مسابقات والیبال قهرمانی کشور رده سنی نوجوانان دسته یک تا سه کشور با معرفی تیم های اول تا چهارم به پایان رسید. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، مسابقات والیبال قهرمانی رده ...