والیبال، رئیس دفتر دکتر ضیایی، کوره چی

کوره چی سرپرست دفتر دکتر ضیایی شد

1397/01/21 - 15:08

رئیس فدراسیون والیبال در حکمی امید کوره چی را به عنوان سرپرست دفتر منصوب کرد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، متن حکم دکتر احمد ضیایی برای امید کوره چی به عنوان سرپرست دف...