والیبال، دیدار تدارکاتی ایران و فرانسه، سرمربی تیم ملی فرانسه

لورنت تیلیه: مسابقه با ایران درس های زیادی برای فرانسوی ها خواهد داشت

1395/02/24 - 17:12

سرمربی تیم ملی والیبال فرانسه گفت: والیبال ایران یکی از قدرت های مطرح در جهان است و به یقین مسابقه با تیم ملی این کشور درس های زیادی برای بازیکنان فرانسه خواهد داشت. به گزارش رواب...