والیبال، دسترسی به سایت قدیم میسر شد

نسخه قدیم سایت فدراسیون والیبال در دسترس قرار گرفت

1395/10/04 - 12:18

دسترسی کاربران اینترنتی به سایت قدیم فدراسیون والیبالفراهم شد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، سایت جدید فدراسیون در نخستین روز سال 1395 رونمایی شد و بسیاری از کاربران و عل...