والیبال، درگذشت خزاعی

اطلاعیه / چهلمین روز درگذشت سینا خزاعی

1395/09/22 - 10:00

بدین وسیله به اطلاع می رساند مراسم چهلمین روز درگذشت جوان ناکام سینا خزاعی عضو فعال در کمیته VIS والیبال روز جمعه 26 آذر ماه از ساعت 14 الی 15:30 واقع در کرج، میدان توحید، خیابان م...