والیبال، درانی، تسلیت

تسلیت به محمد درانی

1396/07/16 - 10:44

با نهایت تاسف و تاثر با خبر شدیم محمد درانی پیشکسوت ارزنده والیبال در داغ از دست دادن خواهر به سوگ نشست. به همين مناسبت فدراسیون والیبال در پيامی مصيبت وارده را به ایشان و خانوا...