والیبال، داورزنی، گزینه وزارت ورزش و جوانان

دکتر داورزنی: حضور سلطانی فر منجر به افزایش تعاملات ورزش ایران با دستگاه های دیگر می شود

1395/08/06 - 08:18

رئیس فدراسیون والیبال گفت: تعامل مناسب با نهادهای داخلی و خارجی ورزش یکی از ویژگی های مهم وزیر پیشنهادی رئیس جمهوری برای تصدی وزارت ورزش و جوانان است. به گزارش روابط عمومی فدراسیو...