والیبال، داوران، آزمون زبان انگلیسی

داوران بین المللی در آزمون زبان انگلیسی شرکت کردند

1395/03/10 - 18:29

داوران بین المللی و کاندید بین المللی والیبال ایران امروز (دوشنبه) در آزمون قوانین و مقررات به زبان انگلیسی شرکت کردند. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، تسلط به زبان انگلیسی...